Make your own free website on Tripod.com

 

 

Radzi B Ibrahim

Zainal’Abidin Ab Karim

 

AKAUN KAWALAN

 

1.0  Pengenalan

 

2.0Tujuan Penyediaan Akaun Kawalan

 

 

3.0  Akaun Kawalan Penghutang

 

4.0  Akaun Kawalan Pemiutang

 

5.0 Latihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0  Pengenalan

 

Di dalam perniagaan,  penghutang dan pemiutang yang tidak dikawal akan menyebabkan masalah kepada perniagaan. Penghutang yang terlalu banyak akan membawa kepada risiko hutang lapuk yang tinngi.

 

2.0  Tujuan Penyediaan Akaun Kawalan

 

2.1  Membolehkan jumlah penghutang dan pemiutang diketahui dengan mudah

2.2  Membolehkan satu Imbangan Duga disediakan dalam Lejar Am

2.3  Membantu penyemakan kesilapan

 

3.0  Akaun Kawalan Penghutang

 

Akaun Kawalan Penghutang

Baki b/b

xx

Baki b/b

xx

Jualan

xx

Bank

xx

Angkutan dikenakan

xx

Diskaun diberi

xx

Diskaun dibatalkan

xx

Pulangan Masuk

xx

Cek tak layan

xx

Pindahan Lejar Jualan ke Lejar Belian

xx

Faedah dikenakan

xx

Pindahan Lejar Belian ke Lejar Jualan

xx

Baki h/b

xx

Baki h/b

xx

 

xxxx

 

xxxx

Baki b/b

xxx

Baki b/b

xxx

 

 

4.0  Akaun Kawalan Pemiutang

 

Akaun Kawalan Pemiutang

Baki b/b

xx

Baki b/b

xx

Bank

xx

Belian

xx

Diskaun diterima

xx

Angkutan dikenakan

xx

Pulangan keluar

xx

 

xx

Pindahan Lejar Jualan ke Lejar Belian

xx

 

xx

Pindahan Lejar Belian ke Lejar Jualan

xx

 

xx

Baki h/b

xx

Baki h/b

xx

 

xxxx

 

xxxx

Baki b/b

xxx

Baki b/b

xxx

 

 

 

5.0  Latihan

 

  1. Maklumat berikut  dipetik daripada Perniagaan  Mawar World

 

 

RM

Baki pada 1 Januari 2006

 

       Baki debit  penghutang

4 890

       Baki kredit penghutang

230

       Baki debit pemiutang

130

       Baki kredit pemiutang

2 256

Jualan   secara kredit    

5 621

Jualan secara tunai

785

Belian secara kredit

2 368

Diskaun diterima

214

Diskaun diberi

115

Bayaran kepada penghutang

2 589

Bayaran kepada pemiutang

1 863

Hutang lapuk

231

Angkutan dikenakan oleh pemiutang

222

Pulangan masuk

96

Pulangan Keluar

325

Baki pada 31 Januari 2006

 

        Baki kredit penghutang

304

        Baki debit pemiutang

146


Anda dikehendaki menyediakan

i.               Akaun Kawalan Penghutang

ii.              Akaun Kawalan Pemiutang