Make your own free website on Tripod.com

BUKU TUNAI

5.1             PENGENALAN

5.2             TUJUAN BUKU TUNAI

5.3             FORMAT BUKU TUNAI 3 LAJUR

5.4             DOKUMEN SUMBER DAN BUKU TUNAI

 

 

 

5.1             PENGENALAN

Buku Tunai berfungsi sebagai lejar untuk menggantikan akaun tunai dan akaun bank dan juga merupakan buku catatan pertama.

 

5.2             TUJUAN BUKU TUNAI

Kebaikan buku tunai adalah seperti berikut :

a)                 mengurangkan catatan dalam lejar

b)                 membolehkan pembahagian kerja

c)                  memudahkan rujukan kepada akaun tunai dan akaun bank

 

5.3             FORMAT BUKU TUNAI 3 LAJUR

 

 

1.      

 

DEBIT                                              BUKU TUNAI                                           KREDIT

Tarikh

Butir

Folio

Diskaun

Tunai

Bank

Tarikh

Butir

Folio

Diskaun

Tunai

Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Buku Tunai 3 Lajur terdiri daripada 3 lajur disebelah debit dan 3 lajur disebelah kredit.Setiap lajur disebelah debit dan kredit disebut sebagai lajur diskaun, tunai, dan bank.

3.         Lajur diskaun ditambahkan ke dalam Buku Tunai kerana ia dapat mengelakkan pindah catat akaun-akaun diskaun setiap kali sesuatu diskaun diberikan atau diterima.

4          Lajur diskaun dalam buku tunai bukan sebahagian daripada sistem catatan bergu kerana ia hanya merupakan “lajur memorandum”dan bukan akaun seperti lajur tunai dan bank.

 

 

 

 

 

5.4             DOKUMEN SUMBER DAN BUKU TUNAI