Make your own free website on Tripod.com

BAB 2 ASET

 

2.0 PENGENALAN

 

2.1 ASET SEMASA

 

2.2 ASET BUKAN SEMASA

 

2.0 PENGENALAN

 

Aset ialah harta benda yang dimiliki oleh perniagaan dan mungkin mempunyai bentuk fizikal (seperti kenderaan, perabot dan kelengkapan) atau bentuk bukan fizikal (seperti penghutang).

 

2.1 ASET SEMASA

 

2.1.1 Aset semasa ialah aset yang boleh bertukar menjadi tunai dalam tempoh yang terpanjang antara setahun atau satu tempoh perakaunan.

 

2.1.2 Contoh aset semasa ialah bank, tunai, stok, penghutang, belanja terdahulu/prabayar dan hasil terakru.

 

2.2 ASET BUKAN SEMASA

 

2.2.1 Aset bukan semasa ialah aset tahan lama yang digunakan untuk menjalankan perniagaan atau melaksanakan aktivitinya bagi jangka masa yang panjang.

 

2.2.2 Contoh Aset bukan semasa ialah kenderaan, lekapan dan lengkapan, perabot, peralatan pejabat, mesin, tanah dan premis.